KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2019/2020 DNI WOLNE OD ZAJĘĆ:

L.P.

DATA

1

21.04.2020

wtorek

2

22.04.2020

środa

3

23.04.2020

czwartek

4

14.10.2019

poniedziałek

5

31.10.2019

czwartek

6

02.01.2020

czwartek

7

03.01.2020

piątek

8

12.06.2020

piątek