Lp.

Tematyka zebrania

Rady Pedagogicznej

Termin

Uwagi

1.     

ZEBRANIA WYCHOWAWCÓW Z RODZICAMI

03.09.2020

WEDŁUG HARMONOGRAMU

2.     

KONSULTACJE

24.11.2020

KLASY I-VIII

16:00-18:00

3.     

ZEBRANIA Z RODZICAMI/KONSULTACJE

15.12.2020

KLASY I-III

16:00

KONSULTACJE DO GODZINY 17:00

KLASY IV-VIII

16:00

KONSULTACJE DO GODZINY 17:00

4.     

ZEBRANIA Z RODZICAMI/KONSULTACJE

23.03.2021

KLASY I-III

16:30

KONSULTACJE DO GODZINY 18:00

KLASY IV-VIII

17:00

KONSULTACJE DO GODZINY 18:30

5.     

ZEBRANIA Z RODZICAMI/KONSULTACJE

18.05.2021

KLASY I-III

16:30

KONSULTACJE DO GODZINY 18:00

KLASY IV-VIII

17:00

KONSULTACJE DO GODZINY 18:30

6.     

Inne

DO USTALENIA

Zebrania/konsultacje w zależności od potrzeb bieżących!