Lp.

Tematyka zebrania

Rady Pedagogicznej

Termin

Uwagi

1.     

ZEBRANIA WYCHOWAWCÓW Z RODZICAMI

10.09.2019

KLASY I-III

16:30

Klasy III

17:15

Spotkanie w Sali świetlicy- zielone lekcje

KLASY IV-VIII

17:00

2.     

KONSULTACJE

29.11.2019

KLASY I-VIII

16:00-18:00

3.     

ZEBRANIA Z RODZICAMI/KONSULTACJE

17.12.2019

KLASY I-III

16:00

KONSULTACJE DO GODZINY 17:00

KLASY IV-VIII

16:00

KONSULTACJE DO GODZINY 17:00

4.     

ZEBRANIA Z RODZICAMI/KONSULTACJE

24.03.2020

KLASY I-III

16:30

KONSULTACJE DO GODZINY 18:00

KLASY IV-VIII

17:00

KONSULTACJE DO GODZINY 18:30

5.     

ZEBRANIA Z RODZICAMI/KONSULTACJE

26.05.2020

KLASY I-III

16:30

KONSULTACJE DO GODZINY 18:00

KLASY IV-VIII

17:00

KONSULTACJE DO GODZINY 18:30

6.     

Inne

DO USTALENIA

Zebrania/konsultacje w zależności od potrzeb bieżących!